Ilustrační foto: Fars News Agency

Ilustrační foto: Fars News Agency

Zahraniční

BIZÁR: Saúdská Arábie, která zavraždila novináře, je členem Rady pro lidská práva OSN

V rámci kauzy zavražděného saúdského novináře nebyla dosud obecně zmíněna paradoxní skutečnost, že Saúdská Arábie, která je za vraždu odpovědná, je oficiálním členem Rady pro lidská práva Organizace spojených národů. Na základě toho zveřejňuje na půdě rady informace a zprávy o dodržování lidských práv v jiných zemích.

Rada pro lidská práva OSN

Rada pro lidská práva je jedním z nejvýznamnějších orgánů Organizace spojených národů a pomocným orgánem jeho Valného shromáždění. Má 47 členů, které volí Valné shromáždění na tři roky ze svého středu. Rada dohlíží na dodržování lidských práv ve světě a podává o situaci v jednotlivých zemích zprávy. Zaměřuje se mimo jiné na svobodu shromažďování a spolčování, svobodu slova, svobodu vyznání, ženská práva, práva sexuálních menšin a práva rasových a etnických menšin.

Členy rady jsou kontroverzní země

Členové rady jsou voleni tajným hlasováním Valného shromáždění na tři roky. Úroveň dodržování lidských práv v dané zemi nemá žádný vliv na to, jestli může být země členem Rady pro lidská práva a díky tajné volbě členů rady není na členské státy OSN vyvíjen tlak na volby lidská práva dodržujících členů, často se tak stává že do rady jsou zvoleny státy jako Čínská lidová republika, Saudská Arábie nebo Kuba které patří ke státům, které nejvíce porušují lidská práva. Současné členství Saúdské Arábie v radě má vypršet v příštím roce.

“Kozel zahradníkem?”

Saúdská Arábie je islamistické království, kde neexistuje svoboda slova a shromažďování. Ženy jsou považovány za osoby druhé kategorie. Lidi režim popravuje i za politické názory. Jedná se o největší sponzora šíření radikálního islámu ve světě. Navzdory těmto skutečnostem se jedná o jednoho z oblíbenců západních zemí a zejména USA v arabském světě. U Saúdů je “oceňováno” Američany hlavně jejich poslušné následování v nenávisti vůči Íránu.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň