Sara Thorntonová, šéfka britské Národní rady náčelníků policie; Reprofoto: YouTube.com

Sara Thorntonová, šéfka britské Národní rady náčelníků policie; Reprofoto: YouTube.com

Zahraniční

BIZÁR: Britská policejní šéfka chce diskriminovat bílé uchazeče o práci u policie

Sara Thorntonová, šéfka britské Národní rady náčelníků policie (NPCC), uvedla, že zákon by měl být změněn tak, aby policejní síly mohly aktivně diskriminovat bílé rekruty, aby se zvýšila “rozmanitost.” Uvádí se to v článku na britském serveru Breitbart.com (viz ZDE).

Návrh na “pozitivní diskriminaci”

V současné době je ve Velké Británii diskriminace lidí na základě určitých “chráněných charakteristik” včetně rasy, pohlaví a sexuality zakázána podle zákona o rovném zacházení z roku 2010. Thorntonová chce, aby u policie existovala jistá forma diskriminace a bílým lidem, nebo minimálně bílým mužům, by nebylo nabídnuto zaměstnaní. Britská policie podle ní musí projít “šokem”, kdy budou běloši výrazně méně zastoupeni a do řad policie vstoupí více etnických skupin.

Upřednostňování náborů etnických menšin je nezákonné 

Podle názoru šéfky NPCC by měl být zákon změněn tak, aby umožnil přímou “pozitivní diskriminaci”, aby mohl být podíl bílých lidí na vymáhání práva rychleji snížen. Thorntonová, hlavní ředitelka Temže údolní policie, si stěžovala, že upřednostňování náboru etnických menšin je v současné době zatím nezákonné.

Etnické menšiny oficiálně představují 14 procent obyvatelstva v Británii podle sčítání lidu z roku 2011. Podíl se zvětšuje exponenciálně kvůli masové migraci a vyšší porodnosti u matek z etnických menšin, takže pro policisty je těžké držet krok v podmínkách etnického členění jejich personálu.

Rudolf Hruboň