Ilustrační foto: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: DFID - UK Department for International Development / Wikimedia Commons

Zahraniční

BILD: Německé úřady ignorovaly tisíce upozornění na válečné zločince mezi imigranty

V uplynulých pěti letech, během nichž zažila Evropa uprchlickou krizi, zaslal Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky (BAMF) orgánům trestního řízení tisíce upozornění na možné válečné zločince mezi běženci. Drtivou většinou z nich se však nikdo nezabýval, jak upozornil německý deník Bild s odvoláním na informace od spolkového ministerstva vnitra (viz ZDE).

Nejmenší zájem byl v době krize

Od roku 2014 do počátku letošního roku vypracoval BAMF zhruba pět tisíc upozornění na „zločiny podle mezinárodního práva“. Jinak řečeno, migrační úřad upozorňoval na to, že mezi běženci se mohou nacházet pachatelé válečných zločinů. Zmíněná upozornění zaslal BAMF Spolkovému kriminálnímu úřadu (BKA) a generální prokuratuře. Oba úřady, které jsou činné v trestním řízení, obdržely mimoto ještě dalších 210 podobných upozornění z jiných míst.

Pouze ve 129 případech však prokuratura nebo BKA začaly nějak jednat. Jinak řečeno, plných 97,5 procenta podaných upozornění na potenciální válečné zločince mezi migranty bylo jednoduše ignorováno. Zvlášť skandální situace panovala v době, kdy vrcholila migrační krize, tedy v letech 2015 až 2016. V té době vypracoval BAMF 3800 upozornění na možné pachatele válečných zločinů. BKA a prokuratura se však začaly zabývat pouhými 28 z nich. Zbylými více než 99 procenty upozornění se opět nikdo nezabýval.

Seehofer slíbil důkladný přezkum

Mluvčí německého ministerstva vnitra se snažil obhájit postup BKA a generální prokuratury, když Bildu řekl: „Z důvodu velkého množství upozornění nebylo možné, aby byla přímo všechna vyšetřena, například formou policejních výslechů.“ Ministr vnitra Horst Seehofer pak ujišťoval, že úřady tyto informace „jednoduše neodložily, ale přirozeně je přezkoumaly a roztřídily podle priority“. Nechá si prý o tom vypracovat zprávu. Poslankyně FDP Linda Teutebergová, mluvčí strany pro bezpečnost a migraci, naopak zdůraznila: „Váleční zločinci nesmí získat v Německu ochranu. Pochybuji o tom, zda spolková vláda sledovala v uplynulých letech tuto záležitost s náležitou vážností.“

Rudolf Hruboň