Vladimir Putin a Alexander Lukašenko; Foto: Tisková služba prezidenta Ruska / Wikimedia Commons

Vladimir Putin a Alexander Lukašenko; Foto: Tisková služba prezidenta Ruska / Wikimedia Commons

Zahraniční

BĚLORUSKO: Západ míří přes Lukašenka na Putina

Bělorusko, kde v současné době probíhá pokus o státní převrat, je v blízkém ekonomickém a spojeneckém svazku s Ruskem. Proto se západní země dlouhodobě snaží toto spojenectví narušit a oslabit tak Rusko.

Úzké svazky s Ruskem

Běloruská ekonomika je silně závislá na ruské a je jí specifickým způsobem i dotována: mezi Běloruskem a Ruskem existuje bezcelní unie, takže ropa z Ruska na běloruské území teče ropovody bez cla a Bělorusové clo za ruskou ropu vybírají až na svých hranicích se třetími zeměmi. Tento de facto reexport dlouhodobě utužoval politické a geopolitické vazby na Rusko. Země vykazuje minimální hodnoty nezaměstnanosti, na niž se pohlíží jako na nepřípustný sociální jev; v zemi platí zákonná pracovní povinnost jako v sovětských časech. Výkon běloruské ekonomiky se v posledních letech výrazně zlepšil, což uznaly i mezinárodní ratingové agentury a OECD.

Problémy s cenami ropy

Jediným významnějším, ale jak se ukázalo zásadním problémem ve vztahu mezi Ruskem a Běloruskem, se staly nové ceny ropy od tohoto roku. Nyní Minsk nakupuje pouze ruskou ropu, vyjednávání o nových smlouvách jsou však obtížná. Strany se nemohou dohodnout kvůli neochotě běloruských rafinérií zaplatit tržní cenu, zatímco dodávky z Ruska za podmínek roku 2019 budou levnější než ostatní o nejméně 1,6 miliardy dolarů s ročním objemem 24 milionů tun. Vzhledem k chybějícím smlouvám přestalo od 1. ledna Rusko dodávat ropu do obou běloruských rafinérií a Minsk pozastavil vývoz ropných produktů. O několik dní později byly dodávky částečně obnoveny, ale strany dohody nedosáhly.

Diverzifikace dodávek

Na tomto pozadí Lukašenko opakovaně prohlašoval, že Bělorusko aktivně hledá alternativní zdroje dodávek. Již začátkem tohoto roku proběhlo jednání se Spojenými státy (viz ZDE), Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. Není bez zajímavosti, že jednání za USA vedl americký ministr zahraničí Mike Pompeo, který nyní Lukašenka kritizuje.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko a americký ministr zahraničí Mike Pompeo; Foto: Repro YouTube.com

Bylo také uvedeno, že Bělorusko již obdrželo první dávku ropy z Norska. Lukašenko současně zdůraznil, že Minsk neodmítá ruskou ropu, ale tímto způsobem prý diverzifikuje zásoby. Již dříve byly učiněny ze strany Západu Bělorusku nabídky na přidružení k EU a vstup do NATO.

Ukrajinská provokace

Do řady západních aktivit, které mají za cíl narušit dobré vztahy mezi Ruskem a Běloruskem, se zařadila i provokace ukrajinských tajných služeb, které přes nastrčeného agenta pod lákadlem dobře placené práce při ochraně ruských aktiv ve Venezuele zlákaly skupinu ruských občanů do Běloruska, přes které měli údajně do jižní Ameriky odcestovat (viz ZDE). Běloruský prezident a jeho bezpečnostní aparát bohužel tuto provokaci zpočátku neprohlédli a považovali ruské ozbrojence za diverzanty, kteří mají destabilizovat situaci v Bělorusku před prezidentskými volbami. Když se ukázala pravda, byli všichni zadržení propuštěni a většina z nich se již vrátila do Ruska.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň