Ilustrační foto: Javed Anees / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Javed Anees / Wikimedia Commons

Zahraniční

ANALÝZA: Jak Čína zvítězila nad koronavirem

Ředitel Školy orientálních studií, profesor na Fakultě světové ekonomiky a mezinárodní politiky na Vysoké škole ekonomické Alexej Maslov analyzoval opatření, která umožnila Číně účinně bojovat proti nemoci COVID-19.

Rychlá reakce

„Čína velmi rychle izolovala provincii Chu-pei, města Wu-han a řadu dalších měst mimo provincii Chu-pei. Je jasné, že Číňané zmeškali první období, a když si uvědomili, že se rozvíjí nějaký druh infekce, nezačali bít na poplach, ale když se přibližně 8. ledna ukázalo, že se jedná o velmi vážnou nemoc, Čína začala zavádět karanténní opatření. První věc, která pomohla, byla velmi rychlá reakce na události. To je to, čím se Čína liší. Reakce je podmíněna skutečností, že Čína má dobře vybudovaný centralizovaný systém řízení,“ vysvětlil Maslov.

Přísná karanténa

Jako další faktor úspěchu expert uvedl skutečnost, že čínské úřady zcela zablokovaly Wu-han a velmi přísně sledovaly dodržování karantény. Podle jeho slov v souvislosti s uzavřením obcí přijaly čínské úřady důležitá opatření k boji proti šíření COVID-19, a zejména zajistily obyvatelstvu vše potřebné. Uvedl, že internet byl pro studenty a žáky zrychlen, jídlo bylo dodáváno do měst a regály v obchodech byly zaplněny; mnoho restaurací, které byly formálně uzavřeny, přešlo na rozvoz jídla. „Okamžitě začal fungovat zásobovací systém… Dalším důležitým bodem je, že Čína má obrovské finanční rezervy. Úřady dokázaly okamžitě centralizovaně nasměrovat finanční prostředky do postižených regionů,“ dodal Maslov.

Pružná reakce

Maslov dále zdůraznil, že čínské orgány zaručily výplatu standardní mzdy zaměstnancům, kteří nemohli přicházet na pracoviště, vrátily pojistné malým a soukromým podnikům, osvobodily takové podniky od DPH a nedovolily tak uzavření domácího trhu. Navíc podle Maslova čínské úřady rychle potlačily poplašné a falešné zprávy spojené s koronavirem. Jak dodal odborník, aby se předešlo panice, naplnila Čína regály maskami a potřebnými ochrannými prostředky a na jejich výrobu přešly továrny, které do té doby vyráběly jiné výrobky.

Rudolf Hruboň