Ilustrační foto: pixabay.com

Ilustrační foto: pixabay.com

Zahraniční

DIVERZE: Američané lákají ruské neziskovky

Navzdory federálnímu zákonu přijatému v Rusku v roce 2012, který zpřísnil pravidla pro financování neziskových organizací ze zahraničí, vzrostla jejich podpora zejména ze strany USA na astronomickou sumu 80 miliard rublů v minulém roce.

Zpočátku byly zahraniční granty zaměřeny hlavně na organizace v Moskvě, v poslední době se ale pozornost zahraničních donátorů zaměřuje i do regionů. Od roku 2011 došlo takto k až 20-násobnému nárůstu zahraničního financování neziskových projektů v Rusku.

Ve skutečnosti může být příjemců amerických grantů mnohem více, protože některé neziskové organizace se vyhýbají zákonné registraci. V každém případě dotace ve výši 80 miliard rublů na “rozvoj občanské společnosti” v Rusku ukazuje, že americká administrativa neustále zvyšuje v tomto směru své úsilí.

Hlavní podíl amerických peněz jde oficiálně na “nepolitické” projekty se sociální či vzdělávací orientací, často přes třetí země, aby nevzbudily tolik pozornosti. Aby nedošlo k přilákání pozornosti ruských úřadů k problému amerického sponzoringu nevládních organizací, ministerstvo zahraničí USA vybudovalo systém “fiktivních” struktur určených k rozdělování finančních prostředků mezi ruské neziskovky.

Nenechme se mýlit “nepolitickými” aktivitami Američanů v Rusku – četné vzdělávací a sociální projekty mají stejný cíl, a to zpolitizovaný neziskový sektor přitahující sympatie Rusů na stranu provokující “nepolitický” protest.

Z hlediska Washingtonu je financování fiktivních sociálních projektů stejně efektivní jako podpora politické opozice. Každá neziskovka financovaná z USA se proměňuje na malé centrum amerického vlivu dle pořekadla “koho chleba jíš, toho píseň zpívej”. Vzhledem k tomu, že v Rusku existuje více než 225 tisíc nevládních organizací, jedná se o vážnou hrozbou pro suverenitu Ruské federace.

Rudolf Hruboň