Sídliště Chanov v Mostě; Foto: Mapy.cz

Sídliště Chanov v Mostě; Foto: Mapy.cz

Domácí

AKTUÁLNĚ: Začíná demolice dalšího panelového domu v Chanově

Obří nůžky stavebního stroje se zakousnou do panelového domu v Chanově v Mostě. Začíná tak jeho demolice. Půjde již o několikátou budovu na tomto sídlišti, kterou kvůli devastaci muselo město zbořit, protože by se oprava nevyplatila.

Vybydlené domy

Tentokrát jde o demolici panelového bytového domu – bloku č. 3. Objekt bude zdemolován do úrovně 0,5 m pod terén, suterénní prostory budou zasypány inertním materiálem. Celý prostor bude upraven zeminou a zatravněn. Podobně skončily i předešlé domy. Na demolici město nezískalo státní dotaci, zaplatí ji ze svého. Radnici přijde odstranění vybydleného paneláku na částku do dvou milionů korun. Na sídlišti bylo původně třináct domů.

Romské ghetto

Historie sídliště Chanov sahá do roku 1971, kdy vznikla myšlenka na vytvoření oddělené části města určené pro “problematické” romské i neromské obyvatelstvo ze starého Mostu, které nebyl zájem ubytovat v nově vytvořeném městě. Sestěhovávání obyvatel do Chanova začalo v roce 1977. Obyvatelé sídliště několik domů postupně zcela zničili a zůstaly z nich pouze neobyvatelné skelety. V říjnu 2013 byl zbourán zdevastovaný dům číslo 12. V listopadu 2016 byla zahájena demolice dalších dvou domů.

Zdroj: Wikipedia.org

Rudolf Hruboň