Ilustrační foto: pixabay.com

Ilustrační foto: pixabay.com

Zahraniční

AGRESE: Cvičení NATO svědčí o přípravě na válku

Scénáře intenzivních vojenských cvičení NATO poukazují na cílevědomou přípravu aliance na rozsáhlý vojenský konflikt s Ruskem, prohlásil náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil Ruska Valerij Gerasimov. Jeho slova uvádějí ruské noviny Krasnaja zvezda.

Rusko jako nepřítel

Gerasimov promluvil na briefingu pro vojenské přidělence cizích států a připomenul, že v doktrinálních dokumentech Bruselu byl Rusku přidělen status nepřítele, a v průběhu prosincového summitu NATO bylo oznámeno, že pohotovost přesunu posil na „východní křídlo“ aliance se podstatně zvýšila. Podle slov náčelníka Generálního štábu od roku 2016 zvýšily členské země NATO výdaje na zbrojení celkem o 130 miliard dolarů, a do roku 2024 se předpokládá zvýšení tohoto ukazatele o 400 miliard USD. Kromě toho pro zajištění dominance ve vesmíru bylo na summitu přijato rozhodnutí uznat kosmický prostor za zvláštní sféru bojových akcí vedle země, vzduchu, moře a kybernetického prostoru.

Posilování přítomnosti v Evropě

„Pokračuje práce na rozmístění v Evropě prvků PRO USA. V baltských zemích a v Polsku, ve vodách Černého a Baltského moře zesiluje vojenská aktivita, zvyšuje se intenzita vojenských cvičení aliance. Jejich scénáře poukazují na cílevědomou přípravu NATO na nasazení svých vojsk v rozsáhlém vojenském konfliktu, dodal Gerasimov. Náčelník Generálního štábu vyjádřil zároveň jistotu v nutnosti pokračovat v dialogu s aliancí s cílem snížení rizika nebezpečných vojenských incidentů. Připomenul, že na pozadí zvyšování vojenské aktivity NATO západní spojenci prosazují tezi o tak zvané „ruské vojenské hrozbě“„Každý krok Ruska v oblasti zajištění své vojenské bezpečnosti, každé naplánované a transparentně prováděné opatření pro budování armády a vojenského námořnictva, každé cvičení podávají západní propagandisté jako údajné ‚ohrožení míru‘,“ podotkl Gerasimov.

Napětí se zvyšuje

Podle slov generála akce aliance zesilují napětí a snižují úroveň bezpečnosti na linii dotyku Rusko – NATO. „Snížení rizika nebezpečných incidentů ve vojenské sféře má být i nadále nejdůležitějším směrem dialogu mezi Ruskem na jedné straně a USA a NATO na straně druhé. Je nutno obnovit součinnost Rusko – NATO pro řešení nahromaděných problémů,“ řekl Gerasimov. Na začátku prosince ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že přibližování NATO k hranicím Ruska ohrožuje bezpečnost země. Podotkl rovněž, že blokové stereotypy z minulých let nemohou být dobrým nástrojem pro hledání a přijetí efektivních řešení. Hlava státu přitom připomenula, že Rusko nejednou vyjádřilo ochotu ke spolupráci s NATO, aby společně čelily reálným hrozbám, jako jsou mezinárodní terorismus, lokální ozbrojené konflikty a nebezpečí nekontrolovaného šíření zbraní hromadného ničení.

Rudolf Hruboň