Ilustrační foto: Vitalij Okolos / Wikimedia Commons

Ilustrační foto: Vitalij Okolos / Wikimedia Commons

Zahraniční

8 LET PO MAJDANU: Rozvrácená ekonomika, frustrovaní občané

V nedávné době uplynulo osm let od prozápadního převratu na Ukrajině v roce 2014. Rekapitulace změn, ke kterým v zemi došlo v uplynulých letech je tristní: snížení životní úrovně obyvatel, ekonomická krize, gigantické rozkrádání státního majetku a státní podpora neofašismu.

O co větší byly naděje, o to větší je nyní zklamání

Scénář Západem (a zejména USA) řízených státních převratů je stále stejný. Nejdříve vyvolání falešných nadějí na lepší zítřky, po převratu realita ztráty životní úrovně a nástupu vlády oligarchů. K tomu všemu došlo za uplynulých pět let na Ukrajině. Životní úroveň většiny obyvatel se nejenže nezlepšila, ale výrazně poklesla. Státu vládne oligarchická klika v čele s prezidentem Porošenkem, která bezostyšně rozkrádá stát i zahraniční finanční pomoc.

Zemi chrání před bankrotem gigantické finanční injekce

Bez miliard dolarů, které musí do Ukrajiny pumpovat Mezinárodní měnový fond, by Ukrajina již dávno musela vyhlásit státní bankrot. Přestože jsou peníze oficiálně poskytovány jako půjčky, většina ekonomických odborníků se shodne na tom, že je Ukrajina nemůže v dohledné době splatit. Reálně tak hrozí nutnost restrukturalizace zvyšujícího se ukrajinského státního dluhu podle řeckého scénáře.

Příklon k podpoře neofašismu

Po letech sovětské vlády, kdy byl nacismus potlačen, dal převrat na Ukrajině v roce 2014 nacionalistům novou naději. Nový režim toleroval vznik organizací jako Pravý sektor, které se otevřeně hlásí k Banderovi a jeho nacistické minulosti. Nový ukrajinský režim dokonce největšího ukrajinského válečného zločince vyznamenal. Neonacistické bojůvky se beztrestně zapojily do bojů na východě Ukrajiny a po celé zemi terorizují obyvatele kritizující nový režim.

Potlačování práv národnostních menšin

Od nástupu nového režimu k moci v roce 2014 dochází také na Ukrajině neustále ke zhoršování lidských práv příslušníků nejrůznějších národnostních menšin. Nejsou to pouze Rusové, ale v poslední době také např. Maďaři, kvůli kterým Maďarsko zablokovalo další jednání o vstupu Ukrajiny do NATO. Zkorumpovaný vládní režim se stará pouze o sebe a jeho popularita u občanů klesla na historická minima. V zemi začíná panovat chaos a bezpráví. Západ v zájmu svých mocenských zájmů namířených proti Rusku pouze přivírá oči a toleruje, co se v zemi děje.

Zpracoval 0Rudolf Hruboň